Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

 • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
 • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

 • 43 stanowiska spawalnicze
 • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
 • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
 • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
 • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

Wybrane Dane Finansowe

 • GRUPA KAPITAŁOWA (dane w tys. zł)
Wyszczególnienie2018
201720162015
przychody ze sprzedaży613 243650 363792 312759 624
wynik brutto ze sprzedaży69 631(40 161)36 15157 578
wynik na sprzedaży20 734(85 722)(10 933)12 371
wynik na działalności operacyjnej22 898(76 350)(19 682)8 789
wynik brutto15 564(83 711)(22 697)3 916
wynik netto11 211(80 387)(22 601)  2 482 
aktywa razem373 362435 406548 572541 109
zobowiązania długoterminowe41 17630 00237 09651 827
zobowiązania krótkoterminowe173 346254 976278 746223 953
kapitał własny150 840150 428232 730265 290
kapitał zakładowy149 131149 131149 131149 131
liczba akcji149 130 538149 130 538149 130 538149 130 538
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję         0  0  0  0

 • SPÓŁKA DOMINUJĄCA (dane w tys. zł)
Wyszczególnienie2018
201720162015
przychody ze sprzedaży179 456344 715302 387234 984
wynik brutto ze sprzedaży18 259(44 782)(9 188)24 547
wynik na sprzedaży(2 648)(67 087)(29 700)6 187
wynik na działalności operacyjnej361(60 849)(45 264)(890)
wynik brutto2 640(58 151)(40 197)9 294
wynik netto1 541(58 151)(37 668)11 266
aktywa razem199 538271 041337 771281 531
zobowiązania długoterminowe46 0405 0057 65319 980
zobowiązania krótkoterminowe68 938182 968189 14982 215
kapitał własny84 56083 068140 969179 336
kapitał zakładowy149 131149 131149 131149 131
liczba akcji149 130 538149 130 538149 130 538149 130 538
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję       0000