Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

 • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
 • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

 • 43 stanowiska spawalnicze
 • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
 • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
 • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
 • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

Władze Firmy


Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

 Dariusz Pietyszuk - Prezes ZarząduPrezes Zarządu od dnia 22 września 2017 r. (w Zarządzie Spółki od 2013 r.)


Wykształcenie i kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe, Akademia Ekonomiczna, Katowice
 • Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa, Katowice, Polska (Specjalizacja: Finanse Przedsiębiorstw)
 • Toulouse Business School, Francja (Specjalizacja: Rachunkowość Zarządcza i Controlling) (Podwójny dyplom we współpracy ze Śląską Międzynarodową Szkołą Handlową)
 • ACCA - The Association of Chartered Certified Accountants, Glasgow, UK
 • Akademia Leona Koźmińskiego, Studia Doktoranckie z dziedziny Zarządzania Strategicznego, Warszawa


Przebieg pracy zawodowej:


2013 do nadal                                                          

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. - Prezes Zarządu (od 22.09.2017 r.), Wiceprezes Zarządu (od 10.06.2014 r.) - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Czlonek Zarządu (od 23.05.2013 r.), Prokurent (od 29.01.2013 r.) - Dyrektor ds. Ekonomicznych i Restrukturyzacji


08.2016 -15.12.2016


Prezes Zarządu Kopex S.A. (od 05.2016 do 08.2016 Członek Rady Nadzorczej Kopex S.A. oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu)

2011-2013

Famur S.A. - Dyrektor Finansowy

2005-2011

Electropoli-Galwanotechnika Sp. z o.o., Dyrektor Finansowy

2005

LU Polska (Grupa Danone) Senior Operations Manager

2003-2005

VALEO Engine Cooling Jamest (New York , USA), kontroler finansowy

2002-2003

VALEO EngineCooling-Centralny Zarząd (Paryż, Francja), analityk finansowy


Dodatkowe informacje:
 

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej  MOSTOSTAL ZABRZE BIPROHUT S.A.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. 
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. 
 • Wiceprzewodiczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. 
 • Członek Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. 

Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Pietyszuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


 Witold Grabysz - Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu od dnia 14 czerwca 2018 r.

Wykształcenie i kwalifikacje:
Politechnika Śląska - inżynier mechanik, doktor nauk technicznych.

Przebieg pracy zawodowej:

2016 -2018 

Thoth Pro Sp. z o.o., Członek Zarządu

2017 – 2018

Mostostal Zabrze S.A., Członek Rady Nadzorczej

2014 - 2018

Własna działalność doradcza w zakresie zarządzania ryzykiem, optymalizacji kosztów oraz rozwoju nowej działalności

2016 – 2018

BLR 152 Sp. z o.o., Prezes Zarządu (spółka celowa w Grupie Blirt)

2015 - 2018

Blirt S.A., Wiceprezes Zarządu, (notowana na New Connect firma biotechnologiczna)

2014 – 2015

Rehatronics S.A., Prezes Zarządu

2014 – 2014

AMB Energia Centrum Usług Sp. z o.o., Doradca Zarządu

2014 – 2014

Lumen Technik Sp. z o.o., Członek Zarządu

2013 – 2014

Praxea Sp. z o.o., Prezes Zarządu

2012 – 2013

Risk Adviser Sp. z o.o., Dyrektor ds. oceny ryzyka

2004 – 2012

Merawex Sp. z o.o., Członek Zarządu, Prezes Zarządu

2000 – 2004

McKinsey & Company, konsultant

1998 – 2000

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MONTOCHEM” S.A., członek Rady Nadzorczej

1993 – 2000

Politechnika Śląska, asystent, adiunkt


Dodatkowe informacje:  

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. 
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. 
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. 
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. 

Według złożonego oświadczenia Pan Witold Grabysz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Rada Nadzorcza MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

 Krzysztof Jędrzejewski - Przewodniczący Rady NadzorczejCzłonek Rady Nadzorczej od 12 grudnia 2012 r. , od 28 grudnia 2012 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje:
 • wyższe, mgr inż. ogrodnictwa, SGGW – AR w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Przebieg pracy zawodowej:

16.01.2012 - 26.06.2012Prezes Zarządu w "KOPEX" S.A. w Katowicach
05.2009 - 09.07.2011Prezes Zarządu w spółce "EL-GÓR" S.A. w Chorzowie
02.2008 - 09.08.2011Wiceprezes Zarządu w spółce "Grupa ZZM-KOPEX" Sp. z o.o. w Katowicach
01.04.2008 - 30.09.2009Wiceprezes Zarządu w "KOPEX" S.A. w Katowicach
08.2004 - 03.2008Członek Zarządu spółki Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu
09.2002 - nadalWspółwłaściciel i Członek Zarządu Floraland Distribution Sp. z o.o. w Nieporęcie
1991 - nadalCentrum Ogrodnicze "IGLAK" w Warszawie (własna działalność gospodarcza)

Dodatkowe informacje:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej  Hydrapres S.A.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej ATW BeautyLab S.A.
 • Członek Zarządu  Fundacja Głos Ewangelii 

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Jędrzejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Krzysztof Jędrzejewski zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 złożył Oświadczenie, nie spełnia kryteriów niezależności określonych w Załączniku II pt. Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Michał Rogatko - Wiceprzewodniczący Rady NadzorczejCzłonek Rady Nadzorczej od 12 grudnia 2012 r. , Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 14 maja 2014 r


Wykształcenie i kwalifikacje:
 • Wykształcenie wyższe  Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dzisiaj Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Kursy podyplomowe: International Trade Education Course w Churchill College, Cambridge (Wielka Brytania), Management Development Programme organizowany przez Swedish Institute of Management Foundation przy Stockholm School of Economics (Szwecja, Belgia).
 • Studia doktoranckie (III stopnia) w Kolegium Zarządzania w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej


Przebieg pracy zawodowej:

od 2000Własna działalność gospodarcza doradcza (zarządzanie, marketing), szkoleniowa i handlowa,
1996-2000Oriflame Poland Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Marketingu,
1995-1996Staż szkoleniowy w zakresie marketingu we Francji w firmie Leroy-Merlin,
1991-1995Alima-Gerber S.A. - Kierownik Działu Importu i Eksportu, Dyrektor ds. Rozwoju Eksportu,
1988-1991Centrala Handlu Zagranicznego Rolimpex S.A. - handlowiec, z-ca kierownika Działu Eksportu i importu.

Dodatkowe informacje:

 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  HYDRAPRES S.A. 
 • Członek Rady Nadzorczej Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" S.A. 
 • Członek Rady Nadzorczej Organic Life S.A. 

Według złożonego oświadczenia Pan Michał Rogatko nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Michał Rogatko zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II pt. Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 Marek Kaczyński - Członek Rady NadzorczejCzłonek Rady Nadzorczej od 21 czerwca 2017 r.

Wykształcenie i kwalifikacje:

 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa
 • Radca Prawny

Przebieg pracy zawodowej:

05.2017 – nadalIgnis Avem Capital S.A. z siedzibą w Gliwicach - Wiceprezes Zarządu
04.2017 – nadal Autokopex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – Wiceprezes Zarządu
12.2016 – 03.2017PBSZ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu
08.2016 – 03.2017KOPEX Finance&Restructuring sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu
12.2014 - 03.2017KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach - Zastępca Dyrektora Biura Restrukturyzacji i Optymalizacji Majątku, Dyrektor Biura Zarządu i Administracji, Dyrektor Biura Prawnego 
11.2013 – nadalKancelaria Radcy Prawnego Marek Kaczyński – działalność gospodarcza
10.2009 - 11.2014Machcińska, Lampart i Partnerzy-Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. w Zabrzu - asystent radcy prawnego, radca prawny

Dodatkowe informacje:

 • Członek Rady Nadzorczej  Hydrapres S.A. 

Według złożonego oświadczenia Pan Marek Kaczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Ponadto Pan Marek Kaczyński zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II pt. Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 Daniel Lewczuk - Członek Rady NadzorczejCzłonek Rady Nadzorczej od 17 czerwca 2015 r.

Wykształcenie i kwalifikacje:

 • Dyplom MBA, Hope International University, Kalifornia, USA
 • Licencjat z Zarządzania Biznesem, Kentucky Christian College, USA

Przebieg pracy zawodowej:
2014 - nadalCzłonek Zarządu IMD International Search Group odpowiedzialny za region EMEA.
2005 - nadalPrezes Zarządu/ Właściciel, Executive Network Sp. z o.o.
2004 - 2011Prezes Zarządu/Właściciel, People Network Sp. z o.o.
1998 - 2004Dyrektor Operacyjny/ Prokurent, Accord Group ECE


Dodatkowe informacje:

 • Członek Rady Nadzorczej  Yellow Hat Sp. z o.o. (2014- 2015) 

Według złożonego oświadczenia Pan Daniel Lewczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Daniel Lewczuk zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II pt. Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 Jacek Górka - Członek Rady NadzorczejCzłonek Rady Nadzorczej od 13 czerwca 2018 r.

Wykształcenie i kwalifikacje:

 • Politechnika Śląska, doktor habilitowany nauk technicznych

Przebieg pracy zawodowej:

 02.2012 r. do nadal Kierownik Studiów Podyplomowych; „Technologie spawalnicze i kontrola jakości"
09.2017  do nadal Kierownik Katedry Spawalnictwa
05.2017 doo nadalProfesor nadzwyczajny w Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach
06.1999 - 04.2017Adiunkt w Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach
04.1999 - 05.1999Asystent w Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach
04.1995  - 03.1999Doktorant w Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach
09. 1993 - 09.1995 Asystent w Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach 


Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Górka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Jacek Górka zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II pt. Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).