Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

 • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
 • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

 • 43 stanowiska spawalnicze
 • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
 • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
 • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
 • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

Program stypendialny

PROGRAM STYPENDIALNY VI EDYCJA

Z radością i wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, iż Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze kontynuuje  działalność związaną ze wspieraniem, promocją i pomocą w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej pracowników Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze.

 

Do Programu Stypendialnego może przystąpić każdy, kto spełnia poniższe warunki:

 • jest uczniem klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczeń szkoły ponadpodstawowej (szkoły średniej) w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, który w roku przyznawania Stypendium nie ukończył 19 lat,
 • jego rodzic lub opiekun prawny jest pracownikiem co najmniej jednej ze spółek GK Mostostal Zabrze na umowy o pracę lub stale współpracuje ze Spółką GK MZ na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności umowy o świadczenie usług,
 • legitymuje się średnią z przedmiotów na świadectwie szkolnym z poprzedniego roku szkolnego 4,0 lub wyższą (średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego, tj. 2018/2019),
 • w poprzednim roku szkolnym uzyskał szczególne osiągnięcia lub wykazał się szczególnym zaangażowaniem w dziedzinie kultury, sportu lub nauki,

 

Regulamin przewiduje skalę punktową:

1. Przy rozpatrywaniu wniosków wprowadza się następującą skalę punktową:

a) średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego:

 • od 4,0 do 4,49 – 1 punkt,
 • od 4,5 do 4,99 – 2 punkty,
 • 5,0 i wyższa – 3 punkty,

b) za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub kulturalne na poziomie:

 • miasta/powiatu/województwa – 4 punkty,
 • krajowym/międzynarodowym – 5 punktów,
 • finalisty ogólnopolskiej olimpiady lub konkursu – 6 punktów,

c) za udokumentowaną działalność społeczną – 3 punkty,

d) uczniom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowo – 1 punkt.

2. Uprawnienia  do otrzymania stypendiów uzyskują uczniowie o największej liczbie zebranych punktów, z zastrzeżeniem ust.3.

3. W przypadku, gdy liczba wnioskodawców spełniających kryteria określone powyżej jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają wnioskodawcy o najniższych dochodach na osobę w rodzinie. Punktację ustala się w oparciu o średni miesięczny dochód netto (po zaokrągleniu do pełnych złotówek) na osobę w rodzinie w wysokości:

 • do 1000 zł netto – 2 punkty,
 • od 1001 zł netto do 1 500 zł netto – 1 punkt,
 • od 1 501 zł wzwyż – 0 punktów.

 

Wysokość stypendium wypłacanego miesięcznie wynosić będzie:

 • dla uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej – 200 zł brutto,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych– 400 z brutto.

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dnia 21.11.2019 r. (czwartek) do Pełnomocnika Zarządu ds. CSR (Gliwice ul. Dubois 16, pokój 109).

Wypłata stypendium nastąpi od grudnia 2019 r. z nadpłatą za wrzesień, październik i listopad 2019 r.

Stypendium będzie wypłacane z Funduszu Celowego Darowizn.

Pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie stypendium (pdf)188,33 KB (314,9 KB)
Wniosek o przyznanie stypendium (doc) (52,35 KB)
Regulamin stypengiów przyznawanych przez MZKP S.A.188,33 KB (188,33 KB)
Klauzula informacyjna RODO188,33 KB (188,33 KB)


Poniżej relacja z wręcznia stypendiów w toku szkolnym 2018/2019:

Relacje z wręczania stypendiów w latach poprzednich:

w roku szkolnym 2017/2018

w roku szkolnym 2016/2017

w roku szkolnym 2015/2016

w roku szkolnym 2014/2015