Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

 • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
 • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

 • 43 stanowiska spawalnicze
 • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
 • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
 • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
 • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

Polityka Systemu Zarządzania i Certyfikaty


MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
to firma stale doskonaląca się, podnosząca jakość swoich usług i produktów oraz dbająca o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy we wszystkich obszarach realizacji. 

Nadrzędnym celem Spółki jest dążenie do spełnienia obecnych i przyszłych oczekiwań Klientów oraz innych zainteresowanych stron, w zakresie prowadzonej przez MOSTOSTAL ZABRZE działalności.


Celem Spółki jest:

 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
 • utrzymywanie pozycji wiarygodnego partnera na rynku usług realizowanych przez Spółkę, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłego wzrostu jakości i terminowości realizowanych zadań,
 • utrzymanie dotychczasowych i pozyskiwanie nowych Klientów poprzez spełnianie ich aktualnych i przyszłych wymagań z zachowaniem najwyższych standardów usług, przy zastosowaniu innowacyjnych i rozwojowych rozwiązań technologicznych oraz technicznych mających na celu optymalizację realizowanych procesów,
 • uzyskanie zadowolenia pracowników Spółki i zainteresowanych stron z jej wyników,
 • zapewnienie bezpiecznej organizacji pracy wszystkim pracownikom oraz firmom i osobom kooperującym,
 • dążenie do ciągłej poprawy bhp, ochrona zdrowia i życia pracowników, przeciwdziałanie wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, zapobieganie szkodom rzeczowym i dbałość o środowisko naturalne,
 • wdrażanie nowoczesnych i skutecznych metod pracy,
 • doskonalenie kwalifikacji pracowników,
 • wzrost ekonomiczno - finansowy spółki.


Cele realizujemy poprzez:  

 • utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015,
 • analizowanie potrzeb Klientów i odpowiadanie ich wymaganiom,
 • zatrudnianie kompetentnej i wysokokwalifikowanej kadry pracowniczej,
 • zapewnianie odpowiednich zasobów i środków,
 • zapewnienie odpowiednich szkoleń w celu rozwoju kompetencji pracowników oraz aktywnego uczestnictwa w działalności na rzecz ciągłej poprawy, osiągnięcia zgodności usługi z oczekiwaniami Klienta,
 • stały nadzór nad realizowanymi procesami w celu udoskonalenia systemu zarządzania jakością,
 • systematyczną analizę i przestrzeganie przepisów prawnych i norm w zakresie wykonywanych usług, jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa higieny pracy oraz innych mających zastosowanie w prowadzonej działalności­,
 • wdrażanie efektów działań badawczo-rozwojowych i zwiększanie innowacyjności w ramach ciągłego rozwoju,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie wszystkich pracowników na rzecz jakości wykonywanej pracy, przestrzegania przepisów BHP i ochrony środowiska,
 • weryfikację funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością na każdym jego etapie z nastawieniem na ciągły rozwój Spółki, identyfikację ryzyka i szans,
 • działania zgodnie z kontekstem organizacyjnym Spółki.

Zarząd firmy Mostostal Zabrze S.A. zobowiązuje się do spełniania wszelkich mających zastosowanie wymagań prawnych oraz wymagań Klienta w ramach prowadzonej działalności Spółki, przestrzegania wymagań normy ISO 9001:2015 oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Doceniając znaczenie systemowego podejścia do zarządzania, Zarząd deklaruje wsparcie działań na rzecz optymalizowania warunków zabezpieczających skuteczność realizacji niniejszej Polityki, w tym kreowanie kultury pracy nacechowanej świadomością i współuczestnictwem Pracowników w procesach decyzyjnych i wykonawczych w zakresie ich dotyczącym.

Polityka Systemu Zarządzania Jakością naszej Spółki obowiązuje wszystkich pracowników i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Nazwa plikuDo pobrania
Polityka Systemu Zarządzania