Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

 • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
 • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

 • 43 stanowiska spawalnicze
 • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
 • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
 • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
 • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

Oferta

Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE oferuje kompleksowe usługi dla budownictwa począwszy od projektowania i usług inżynieryjnych poprzez roboty ogólnobudowlane, ziemne i drogowe, produkcję i montaż konstrukcji stalowych, dostawę i montaż orurowania, kończąc na instalacjach mechanicznych oraz montażu urządzeń technologicznych.

Grupa posiada własne wytwórnie konstrukcji stalowych specjalizujące się w wytwarzaniu konstrukcji budowlanych i specjalistycznych oraz orurowania.

Poza prefabrykacją konstrukcji stalowych na potrzeby kontraktów budowlano – montażowych, w ramach Grupy posiadamy silną spółkę prefabrykującą wysoko przetworzone konstrukcje stalowe stanowiące elementy maszyn i urządzeń budowlanych oraz sprzętu transportowego.


Działalność Grupy koncentruje się na następujących obszarach:


Oferta Grupy obejmuje:

1. Projektowanie

 • wielobranżowe projektowanie
 • doradztwo techniczne w fazie przedprojektowej oraz realizacyjnej
 • koncepcje, prace studialne i analityczne, wnioski środowiskowe
 • procedowanie pozwoleń administracyjnych dla zadań inwestycyjnych
 • zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi
 • pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

2. Kompleksowa realizacja w systemie Generalnego Wykonawstwa lub realizacja „pod klucz”:

 • kompletnych obiektów, urządzeń i instalacji przemysłowych, ciągów technologicznych oraz ich modernizacja dla budownictwa przemysłowego, energetyki i ochrony środowiska
 • kompletnych obiektów kubaturowych, budynków użyteczności publicznej, sportowych, centrów handlowych, budynków mieszkalnych oraz hal przemysłowych

3. Produkcję:

 • wysoko przetworzonych konstrukcji maszynowych
 • konstrukcji stalowych budowlanych i orurowania
 • konstrukcji stalowych nietypowych oraz wysoko specjalistycznych, takich jak konstrukcje platform wiertniczych dla przemysłu naftowego

4. Prace serwisowe prowadzone przez Grupę Serwisową, w tym:

 • modernizacje i remonty kotłów, rurociągów, kanałów, oczyszczalni spalin, konstrukcji oraz zbiorników, absorberów i elektrofiltrów
 • modernizacje i remonty instalacji rafineryjnych i petrochemicznych
 • prace mechaniczne w ramach rozruchów obiektów energetycznych i przemysłowych
 • prace i usługi około-serwisowe:
  • cladding
  • izolacje
  • laserowe uszczelnianie spoin
  • zgrzewanie kołków pod wymurówkę kotłów, izolacje itp.
  • obróbka cieplna
  • badania nieniszczące            

5. Prace rurociągowe obejmujące:

 • projektowanie rurociągów
 • dostawę materiału rurociągów
 • prefabrykację rurociągów zarówno w warsztatach w Polsce oraz w tymczasowych warsztatach na budowie
 • kompleksowy nadzór oraz montaż rurociągów
 • prace przygotowawcze oraz realizacja prób ciśnieniowych
 • realizację rurociągów tymczasowych wg wskazań Klienta

Ponadto zapewniamy:

 • pełną obsługę aspektów jakościowych wspartą zatrudnionymi na stałe spawalnikami IWE/EWE oraz kontrolerami jakości
 • pełną dokumentację powykonawczą i jakościową
 • prace i usługi około-rurociągowe:
  • izolacje,
  • obróbka cieplna,
  • badania nieniszczące,
  • rusztowania

6. Pozostałe usługi:

 • szkolenia, weryfikacja i rozszerzanie uprawnień spawaczy świadczone przez własny Ośrodek Spawalnictwa
 • usługi transportowo-dźwigowe

7. W ramach struktury Grupy Mostostal Zabrze znajdują się:

 • Ośrodek Spawalnictwa
 • Biuro Techniczne w Essen


MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE:

Grupa Mostostal Zabrze dysponuje kilkoma wytwórniami konstrukcji stalowych o łącznej zdolności produkcyjnej 15 000 ton rocznie. Potencjał montażowy Grupy w zakresie konstrukcji stalowych, urządzeń i instalacji przekracza 1,5 mln roboczogodzin rocznie. Oprócz Ośrodka Spawalnictwa, posiadamy własne Laboratorium zakładowe świadczące usługi zarówno na rzecz firm z Grupy, jak i na zewnątrz.