Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

 • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
 • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

 • 43 stanowiska spawalnicze
 • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
 • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
 • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
 • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.


Spółka MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. pełni wiodącą rolę w ramach Grupy Kapitałowej w realizacji robót budowlano-montażowych, w przemysłach chemicznym i petrochemicznym, hutnictwie żelaza, stali i metali nieżelaznych, energetycznym i ochrony środowiska oraz budowie konstrukcji mostowych.

 

CHEMIA I PETROCHEMIA

Oferta obejmuje kompleksowe wykonawstwo obiektów, takich jak zbiorniki magazynowe (w tym kriogeniczne), bazy paliw, jak również specjalistyczne prace, w tym montaże konstrukcji stalowych, modułów kanałów, agregatów, zbiorników, różnorodnego wyposażenia instalacji, a także prefabrykację konstrukcji stalowych, rurociągów technologicznych i przesyłowych oraz prace rozruchowe.

 

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I SPECJALISTYCZNE

W sektorze budownictwa przemysłowego spółka oferuje usługi w zakresie kompleksowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów, jak również specjalistyczne roboty obejmujące montaż instalacji i urządzeń technologicznych.

Oferta spółki obejmuje:

 • Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych
 • Kompleksową budowę, rozbudowę, modernizację i remont obiektów przemysłowych oraz montaż instalacji, urządzeń i linii technologicznych w głównych sektorach działalności, tj.:
  • sektorze wydobywczym
  • sektorze hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych
  • przemyśle cementowym i materiałów budowlanych
  • przemyśle celulozowo-papierniczym
 • Dostawę i montaż obiektów infrastruktury drogowej i kolejowej (mosty, wiadukty)

W ramach sektora hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych oferta obejmuje prefabrykację i montaż konstrukcji stalowych obiektów przemysłowych oraz montaż urządzeń i kompletnych linii technologicznych począwszy od pieców, poprzez walcownie, linie ciągłego odlewania stali, po montaż suwnic. Ponadto spółka specjalizuje się w realizacji prac budowlano-montażowych, w kraju i poza jego granicami, w sektorze metali nieżelaznych, takich jak hutnictwo aluminium i cynku.

 

ENERGETYKA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach realizacji inwestycji w branży energetycznej firma oferuje usługi w zakresie kompleksowej budowy, rozbudowy, modernizacji i montażu następujących instalacji i urządzeń:

 • Współspalania biomasy w ramach Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)
 • Bloków energetycznych gazowych i węglowych
 • Kotłów energetycznych, w tym kotłów o parametrach nadkrytycznych, kotłów fluidalnych i biomasowych
 • Akumulatorów ciepła

W ramach budownictwa związanego z ochroną środowiska spółka wykonuje prace związane z budową:

 • Instalacji odsiarczania spalin (IOS)
 • Instalacji odazotowania spalin
 • Elektrofiltrów i filtrów workowych
 • Zakładów Termicznej Utylizacji Odpadów
 • Składowisk odpadów
 • Oczyszczalni ścieków
 • Stacji Uzdatniania Wody

Poza tym, w ramach Grupy, we wszystkich w/w branżach oferta obejmuje: projektowanie, prace ogólnobudowlane, w tym fundamenty, prace ziemne oraz drogowe, dostawę i montaż konstrukcji stalowych.

 

Ponadto oferta obejmuje:

 • Wykonawstwo konstrukcji stalowych nietypowych oraz bardziej skomplikowanych, takich jak konstrukcje offshore na platformy wiertnicze dla przemysłu naftowego
 • Wykonawstwo, dostawę i montaż wszelkiego typu konstrukcji stalowych w tym: mostów, wiaduktów, kładek komunikacyjnych, lekkiej obudowy wraz z ociepleniem, zbiorników stalowych i kominów, instalacji technologicznych i przesyłowych
 • Budowę, modernizację i remonty kolei linowych i wyciągów
 • Remonty i modernizacje istniejących obiektów
 • Projektowanie hal przemysłowych, zbiorników, kominów, wież i masztów
 • Projektowanie konstrukcji specjalistycznych
 • Czyszczenie konstrukcji i nakładanie powłok antykorozyjnych metodą natryskową        
 • Usługi spawalnicze
 • Usługi certyfikujące świadczone przez własny Ośrodek Spawalnictwa