Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

 • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
 • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

 • 43 stanowiska spawalnicze
 • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
 • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
 • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
 • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

Energetyka i ochrona środowiska

W ramach realizacji inwestycji w branży energetycznej oferujemy usługi w zakresie kompleksowej budowy, rozbudowy, modernizacji i montażu następujących instalacji i urządzeń:

 • Współspalania biomasy w ramach Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)
 • Bloków energetycznych gazowych i węglowych
 • Kotłów energetycznych, w tym kotłów o parametrach nadkrytycznych, kotłów fluidalnych i  biomasowych
 • Akumulatorów ciepła

Poza tym oferujemy następujący zakres prac we wszystkich w/w branżach:

 • projektowanie,
 • prace ogólnobudowlane, w tym fundamenty, prace ziemne oraz drogowe,
 • dostawę i montaż konstrukcji stalowych,
 • dostawę i montaż orurowania,
 • montaż instalacji urządzeń technologicznych.

MOSTOSTAL ZABRZE angażuje się od kilku lat w perspektywiczny segment rynku budowlanego, jakim jest budownictwo związane z ochroną środowiska. W ramach tego sektora zrealizowaliśmy i nadal wykonujemy prace związane z  budową:

 • Instalacji odsiarczania spalin (IOS)
 • Instalacji odazotowania spalin
 • Elektrofiltry i filtry workowe
 • Zakłady Termicznej Utylizacji Odpadów
 • Składowisk odpadów
 • Oczyszczalni ścieków
 • Stacji Uzdatniania Wody