Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

  • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
  • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

  • 43 stanowiska spawalnicze
  • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
  • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
  • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
  • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Dla pracowników

Zapewniamy jasny i przejrzysty system wynagradzania, premiowania i motywowania. Posiadamy rozbudowany Zbiorowy Układ Pracy, który zapewnia między innymi atrakcyjne dodatki stażowe oraz nagrody jubileuszowe. Dbamy o zrównoważony wiekowo poziom zatrudnienia, w tym 50+. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. posiada bogaty system świadczeń pozapłacowych (ubezpieczenie grupowe oraz opieka medyczna, dofinansowanie udziału Pracowników w imprezach kulturalnych), dofinansowanie kosztów dojazdu do pracy, świadczenia socjalne (wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz „Zielonej Szkoły”, dofinansowanie zakupu podręczników, świadczenia świąteczne, udzielanie pożyczek i zapomóg finansowych dla pracowników Firmy). Ponadto nasi pracownicy mają zapewniony dostęp do szkoleń i edukacji (np. kursy nauki języków obcych na koszt Pracodawcy, dofinansowanie studiów, coroczny program szkoleń).
W naszej organizacji prowadzimy stały dialog z organizacjami związkowymi. W Mostostalu Zabrze S.A. działają dwa związki zawodowe: NSZZ „Solidarność” oraz ZZ „Budowlani” z którymi na bieżąco omawiane są sprawy dotyczące pracowników.
Zapewniamy również odpowiednie miejsce pracy.
Stale doskonalimy komunikację wewnętrzną, umożliwiamy pracownikom udział w wyjazdach/spotkaniach integracyjnych, dbamy o odpowiednie bezpieczeństwo i higienę pracy w oparciu normę PN-N 18001:2004 oraz SCC VCA dla kontraktów zagranicznych.

Zdjęcia z Dnia Dziecka, zorganizowanego przez Mostostal Zabrze