Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

  • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
  • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

  • 43 stanowiska spawalnicze
  • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
  • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
  • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
  • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Znamy zwycięzców konkursu na zagospodarowanie terenów w Bytomiu

2018.05.30

W dniu 24.05. br. odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek zlokalizowanych w Bytomiu (działki o nr 81/4, 83/4, 85/4 o powierzchni 247 420 m2, przy ul. Strzelców Bytomskich / Dąbrowy Miejskiej).

Uroczystość miała miejsce w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach i uczestniczyli w niej zarówno Przedstawiciele Mostostalu Zabrze, Jury oraz nagrodzeni uczestnicy zorganizowanego we współpracy z WST Konkursu.

Ze strony organizatorów wręczającymi nagrody byli: Pani Marzena Twardzik-Kapis, reprezentująca Grupę Kapitałową Mostostal Zabrze oraz Pan Andrzej Grzybowski - Rektor WST oraz Przewodniczący Sądu Konkursowego.

Jury Konkursu przyznało trzy pierwsze miejsca i wyróżnienie.

Nagroda za zdobycie pierwszego miejsca opiewała na kwotę 7 000 zł, a zdobył ją zespół reprezentujący Politechnikę Śląską, w składzie: Anna Czapla, Kacper Kania oraz Marlena Michalska.

Drugie miejsce to nagroda o wartości 5 000 zł. Tę kwotę otrzymała grupa z Politechniki Poznańskiej, w składzie Franciszek Kołodziejczyk i Michał Lipczyński.

Ostanie nagrodzone trzecie miejsce to reprezentanci Politechniki Białostockiej - Katarzyna Cichoń i Martyna Ignatowicz. Ten zespół otrzymał nagrodę o wartości 3 000 zł.

Jury przyznało także wyróżnienie dla pracy przesłanej przez zespół w składzie: Stanisław Łakiński i Daria Tomczak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w postaci płatnego stażu w jednej ze spółek wchodzących w skład Grupy Mostostal Zabrze.

Uzasadnienie wyników konkursu:

I nagroda
za przekonującą i najlepiej spełniającą oczekiwania Zamawiającego koncepcję programowo – przestrzenną Parku Technologicznego wraz ze strefą magazynową. Uznanie Jurorów zyskał plan zagospodarowania terenu umożliwiający znaczną swobodę docelowego zagospodarowania i użytkowania oraz propozycja współczesnej, atrakcyjnej formy architektonicznej obiektów.

II nagroda
za propozycję ukształtowania wielofunkcyjnej, zwartej zabudowy usługowo - produkcyjno – magazynowej, kreującej atrakcyjną przestrzeń o znaczących walorach architektoniczno – krajobrazowych wokół sztucznego zbiornika wodnego.

III nagroda
za programowo - przestrzenną koncepcję zespołu budynków o wielofunkcyjnym programie, rozmieszczonych wokół wnętrza urbanistycznego tworzącego przyjazną przestrzeń publiczną.

Wyróżnienie 
za koncepcję urbanistyczno – architektoniczną wielofunkcyjnego budynku o spoistej formie z centralnie umieszczonym dziedzińcem na planie koła.

Mostostal podziękował Przedstawicielom Uczelni za zaangażowanie w zorganizowanie Konkursu i aktywny udział w Jury, a jego uczestnikom poza gratulacjami, za opracowane interesujące koncepcje architektoniczno – przestrzenne, prezentujące możliwości zagospodarowania bytomskiej nieruchomości.